حجت الاسلام خسروی: کج سلیقه گی ها، مخالفت ها و منفعت طلبی ها موانع اصلی پیمودن راه امام خمینی(س)است