مدیرجدید روابط عمومی فدراسیون وزنه‌برداری منصوب شد