خبرنگار العالم: کشتی کمک‌های بشردوستانه ایرانی تا دقایقی دیگر به سوی یمن حرکت می‌کند