اعلام زمان مراسم تشییع عضو موسس جامعه روحانیت شیراز