عکس| از سير تا پياز ، از قد و وزن تا علايق بازيکنان تيم ملي