رهبر انقلاب در نمایشگاه کتاب میزبان هستند/ بدهی‌های ما به تشکل‌ها پرداخت شده است/ حکم تعطیلی حیان هم