روسیه:به آمریکا گوشزد می‌کنیم از تجهیز نظامی شورشیان اوکراین دست بکشد