ورود سالانه 500 دختر در معرض آسیب به خانه‌های سلامت