سانحه رانندگی در جاده سبزوار - شاهرود یک کشته بر جای گذاشت