معاون اول رئیس‌جمهور: طرح جامع برای تأمین آب استان‌های شمالی تدوین شود