پلیس و هلال احمر در جبهه فداکاری و خدمت در یک سنگر هستند