فرماندار ملکان: امام راحل درس عدالت طلبی و اسلام خواهی را آموخت