کلینیک تخصصی بیماران خاص در خراسان شمالی راه اندازی می شود