جهاد اسلامی برنامه‌های خود برای سالروز «یوم النکبه» را اعلام کرد