انجام برنامه‌ریزی لازم برای همایش مربیان/ از برنامه‌ها جلوتریم