روشن: قلعه‌نویی رئيس استقلال است، هر وقت خودش بخواهد مي‌رود