تصویر و مشخصات گوشی اوپو R7 پلاس منتشر شد :بی حاشیه درشت اندام چینی