انس با کلام الهی رمز پیروزی ملت ایران در برابر دشمنان است