تجمع دانشجویان در اعتراض به برگزاری کنسرت در دانشگاه آزاد بیرجند+ تصاویر