کمک‌های مردمی به عتبات عالیات توسط شهرداری رباط کریم جمع‌آوری می‌شود