خاطره ضرغامی از سخنرانی ابراهیم اصغرزاده در مسجد محله‌شان+‌عکس