زومجی: بهترین فیلم های باکس آفیس؛ «Avengers: Age of Ultron» با اُفت فروش ۵۹ درصدی، هنوز صدرنشین است