حضور ایران در خلیج عدن و تنگه باب المندب در راستای تامین امنیت منطقه است