قنبرزاده: نفت و ذوب آهن دلایل منطقی ارائه کردند/شانس تراکتورسای بیشتر است