معاون برنامه‌ريزي و توسعه فناوري‌اطلاعات بانک شهر منصوب شد