تمرینات پرسپولیس از فردا پشت درهای بسته برگزار می‌شود