ارتش سوریه عملیات آزادسازی کوه «طلعه موسی» را کلید زد