کسانی که تحریم‌ها را بی‌اثر می‌خواندند٬ حالا از لغو یک‌شبه تحریم‌ها می‌گویند