نشر نحیف ما در آمازون‌ها اگر حذف نشود، یقیناً حل می‌شود