توضیحات مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی در خصوص ماجرای کارخانه ذوب آهن ملکان