من نگفتم بهروان برود بازی کند/ آقایان باید بدانند این پول مال فوتبال است/ رضایی ذوب‌آهن را دوست دارد/