نخستین همایش استانی پیاده روی و طناب زنی دانش آموزان در سنندج برگزار شد