قنبرزاده: پیشنهاد ما برگزاری فینال در تاریخ ۱۶ خرداد بود