برنامه با نوای کاروان در مریوان و کامیاران اجرا می شود