ابلاغیه جدید دولت به ۶ عضو کابینه/ دستورات جدید درباره رونق تولید