رحمتی: هلال احمر نیازمند رسانه‌های توانمند در شناساندن خدمات این جمعیت به مردم است