اجرای فرمان فرمانده معظم کل قوا در ارتقای توان رزمی ارتشیان