گله‌مندیهای آقای فرماندار از شرایط اقلیمی این استان