همایش «سبگ زندکی اسلامی» به میزبانی دانشگاه مازندران برگزار می‌شود