طالب‌لو بعد از بازی با تراکتورسازی، شب را در بیمارستان گذراند +عکس