۷۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان ایلام خریداری شد