آغاز به کار بیست و دومین کنگره‌ی بیماری‌های مغز و اعصاب از فردا