نظر ما شانزدهم خرداد بود/ تاج برای زمان فینال تصمیم می‌گیرد