صدای سلطان استقلالی‌ها در آمد؛ قلعه‌نویی مقصر است و باید پاسخگو باشد