اسماعیل حسن‌زاده: ناظرین محسوس و نامحسوس در دربی حضور خواهند داشت