استخدام مدرس کامپیوتر در آموزشگاه سهند واقع در استان البرز