محاسبه زیان سوخت هدر رفته در ٦ خیابان تهران/ 1.5میلیارد تومان؛ هزینه دوردور کردن‌های شبانه