اولین نشست خبری تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های بیرجند برگزار شد