گل‌محمدی: تضمینی نمی‌دهم تیمم 11 خرداد آماده رویارویی با نفت باشد