سلفی جدید نفیسه روشن به همراه بهاره افشاری و سمانه پاکدل